കീഴ്വായു ശല്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ? അമിതമായ കീഴ്വായു ശല്യം നാച്ചുറലായി എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം

പ്രായഭേദമന്യേ ഒരുപാടുപേരെ അലട്ടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണിത്.. കീഴ്വായു ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ? ചില രോഗങ്ങൾ കാരണവും കീഴ്വായു ഉണ്ടാകാം.. കീഴ്വായുവിനു അമിതമായ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ത് ? കീഴ്വായു ശല്യം എങ്ങനെ നാച്ചുറലായി പരിഹരിക്കാം ? എല്ലാവരും അറിയേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ.. ഷെയർ ചെയ്യുക.. ഒരുപാടുപേർക്ക് ഉപകരിക്കും..